Trainingen ASV ADVENDO
 
Als u wilt meetrainen kunt u zich opgeven voor een proefles
middels ons mailadres. info@pukulan-betawi.nl
We trainen in het Forepark in Den Haag de hoofdtraining is op
zondag van 10:30 tot 12:30  en op woensdag van 19:30 tot
21:30 voor gevorderden.
We zijn ook op
Facebook!
 
Klik op onderstaande
button en Like onze pagina
op facebook!!
PENCAK SILAT
PUKULAN BETAWI
Zelfverdediging uit Indonesie
PUKULAN BETAWI
 
De stijl van de Pencak Silat die binnen de ASV ADVENDO als
zelfverdedigingskunst wordt beoefend is de Pukulan Betawi. De
basistechniek hiervan is afkomstig uit de Sundalanden van West-
Java, uitgebreid met een aantal goede technieken van diverse
Japanse, & Chinese vechtkunsten.
 
De Pencak Silat Pukulan Betawi stamt uit het voormalig Batavia of
Betawi, sinds de Indonesische onafhankelijkheid Jakarta genaamd.
Voor zover bekend, werd Pukulan Betawi samengesteld en
geperfectioneerd door in de Kwitangbuurt van het voormalige Batavia
wonende en daar geboren Nederlandse ingezetenen.
 
Deze oud-Indischgasten spraken dikwijls de diverse regionale talen
en waren zo bekend met de Indonesische zeden en gewoonten, dat
het hun niet moeilijk viel de Pukulan Betawi aan te passen en richting
te geven. Zo ontstond voor W.O.2 onder de beoefenaars van
verdedigingskunsten in de Indonesische Archipel de Pencak Silat
Pukulan Betawi.
Oom Will Wijnhamer
WWW.PUKULAN-BETAWI.NL
ASV ADVENDO © 2020
Pencak Silat Pukulan Betawi
Den Haag